High-frequency trading

High frequency trading

High-frequency trading benämns på svenska som högfrekvenshandel och brukar även förkortas som HFT. Högfrekvenshandel kan förenklat sägas vara aktiehandel som är datoriserad och där aktier köps och säljs en mängd gånger under en dag. Det kan vara handel som sker många gånger per millisekund. High-frequency trading går till så att finansföretag köper in datorer med extra hög kapacitet som sedan programmeras till att göra affärer på ett visst sätt. Det viktigaste för att lyckas med denna typ handel är hastigheten, och på grund av detta så betalar de företag som sysslar med högfrekvenshandel en avgift till börsen för att få placera sina datorer i samma utrymme där börsens servrar är placerade. Detta för att t ex en kortare sladd kan betyda att en affär kan göras ännu snabbare än konkurrentens.

Varför högfrekvenshandel?

Varje köp och försäljning av aktier ger endast en mindre vinst, men målsättningen med high-frequency trading är att den totala vinsten av aktieaffärerna ska bli stor. Det görs inte någon bedömning av aktiens värde på lång sikt, och därför sker handeln med i stort sett vilken aktie som helst. High-frequency trading kan sägas ligga i linje med utvecklingen i samhället i stort, där förbättrad och snabbare teknik gör det lättare att både spara, handla och låna pengar. Exempelvis har många olika betalningslösningar förenklat och snabbat upp handeln på alla områden i samhället, t ex betalningslösningen swish där det idag även går att ta ett swish lån som kan betalas ut snabbare än mera traditionella lån.

Börsrobotar

De som ägnar sig åt högfrekvenshandel på aktiemarknaden använder sig av olika typer av program. Dessa program kallas för börsrobotar och av den anledningen brukar high-frequency trading även kallas för robothandel. Det har förekommit viss kritik mot börsrobotar eftersom en del anser att de manipulerat börskurserna. Många menar dock att denna kritik är obefogad, och att det snarare handlar om att priserna byts oftare än tidigare än att högfrekvenshandeln påverkar börskurserna i en viss riktning.

Fördelar med high-frequency trading

  • Robotarna konkurrerar ut sämre börsmäklare
  • Prispress vilket gynnar småsparare
  • Förbättrar likviditeten på aktiemarknaden
  • Lättare att hitta köpare och säljare till aktier

Nackdelar med high-frequency trading

Kritik mot high-frequency trading brukar ibland komma från traditionella aktiemäklare som helt enkelt är oroade över att programmen tar deras jobb ifrån dem. Eftersom datorernas robotprogram kan köpa och sälja på några få millisekunder så finns det inte någon människa som kan konkurrera med dem. Dessa robotar kan exempelvis snabbt upptäcka kursskillnad i samma aktie som handlas på olika handelsplatser och tjäna pengar på detta långt innan en människa har hunnit upptäcka samma sak. Ibland kritiseras high-frequency trading för att orsaka för stor volatilitet, och för att det också kan finnas risker med en dator som programmerats felaktigt och kanske börjar rusa på marknaden och på så sätt orsaka stor skada.

Högfrekvenshandel liknas bland med industrialisering av aktiemarknaden. Vissa bedömare menar att den mänskliga börsmäklaren i framtiden kommer att ersättas helt av robotar. Oavsett robothandel så är en aktiekurs i det långa loppet en fråga om hur välskött ett företag är och vilken vinst det levererar.