Vad händer?

Här har det varit tyst väldigt länge och det beror på att jag har gjort stora strategiska ändringar när det kommer till min trading. Så vad innebär då detta? Jag har bytt mäklare från IG till InteractiveBrokers….